Intresseanmälan: hållbara resor för barnen 

Region Sörmland erbjuder nu föreningar i länet att tillsammans, med kommunerna, arbeta med att få fler barn och unga att resa hållbart till och från sina fritidsaktiviteter. 

Nio föreningar kommer sedan att väljas ut till att få extra fokuserat stöd i denna process. I dessa fall erbjuds vägledning som är specifika för er och vi lyfter fram de åtgärder som krävs för att just era medlemmar ska få de bästa förutsättningarna till att kunna resa hållbart till er. Fler föreningar kommer dock kunna skicka ut enkät om resvanor och sen få generella tips om hållbart resande. 

 

Detta är en intresseanmälan över att vara med i kampanjen. Att vara med i kampanjen innebär att: 

  1. Sprida material om aktiviteten till föreningens medlemmar
  2. Sprida enkät om resvanor
  3. Om er föreningen blir utvald, delta i workshop tillsammans med kommunen och Regionen för att ta fram passande åtgärder för föreningen (cirka 2 h)
  4. Kommunicera ut åtgärderna till medlemmarna och arbeta för öka det hållbara resandet i föreningen.

Mer information kommer efter anmälan. De föreningar som blir utvalda att arbeta vidare med är föreningar vi tror har störst möjlighet att kunna arbeta med hållbart resande. 

Frågor eller funderingar? Kontakta:

Sandra Strömstedt, strateg hållbara resor och transporter 

Mobil: 076- 696 85 69
e-post: sandra.stromstedt@regionsormland.se

 


 

Kontaktuppgifter

1.
Vilken förening representerar du?
2.
Namn på kontaktperson
3.
Mejladress till kontaktperson
4.
Föreningens adress alternativt kommun

Frågor om föreningen

5.
Vilken typ av förening är ni?
6.
Hur många medlemmar i föreningen, under 18 år, har ni? 
7.
Har föreningen verksamhet för vuxna?
8.
Hur ser era kontaktytor ut till föreningens medlemmar och deras vårdnashavare? Mejlistor, plattformar eller dylikt.
9.

Vi kommer behandla dina personuppgifter och behöver därmed ditt samtycke. Läs om hur Region Sörmland hanterar personuppgifter: utvecklasormland.se/om-personuppgifter

Jag samtycker till att Region Sörmland sparar personuppgifterna som jag skriver in i detta formulär.