Stöd till unga som skriver på engelska 2024

 

 

Stödet innebär sponsrat deltagande i Stockholm Writers Festival som äger rum 23-25 augusti 2024 på Historiska Museet i Stockholm.

Festivalen är helt på engelska och är full av workshops kring skrivande, redigering men även hur man söker publicering. Den innehåller även tävlingsmoment och är överlag ett bra sätt att få kontakt med den engelskspråkiga bokvärlden. 

Ansökan bedöms av representanter för Region Sörmland och festivalen. Vi vänder oss till åldrarna 15-25 med förbehåll för att omyndiga behöver målsmans godkännande. Ansökningar hanteras fortlöpande. Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut stöd om kvalificerade sökande saknas. 

För mer information: biblioteksutveckling@regonsormland.se 

1.

Namn

 

2.
Personnummer
3.
Adress
4.
Beskriv dig själv och varför du söker stödet. max 2000 tecken
5.
Bifoga ett arbetsprov på en skönlitterär text på engelska, max 2 A4-sidor. Det kan vara en novell, prosalyrik, dikt, sångtext, men helst inte en argumenterande text eller liknande. Helst vill vi ha något du skrivit på eget initiativ och inte som skolarbete.
6.
Referens (t ex en lärare) kan ges men är inget krav.
7.
Andra upplysningar du känner att du vill ge (behöver inte fyllas i)