Vänligen skicka in dina videos, döpta till samma namn som i denna enkäten, via Wetransfer.com till mottagaradressen: info.scenkonstsormland@regionsormland.se

Please submit your video files, named as the same name as in this survey, through the file sharing program Wetransfer.com to the recipient address: info.scenkonstsormland@regionsormland.se

Förnamn / First Name:
Efternamn / Last Name:
Mailadress / Email Address:
Namn på inskickad videofil / Name of Submitted Video File:
Genom att klicka i denna ruta ger jag mitt samtycke till att Scenkonst Sörmland får använda min inskickade film i musikvideon Arise av Nikan Khosravi, försäkrar att jag har rätt att dela med mig av videofilen och frånsäger mig alla former av upphovsrättsliga anspråk.

By checking this box, I consent to Scenkonst Sörmland using my submitted video in the music video "Arise" by Nikan Khosravi, I declare that I have the right to share the video file and hereby waive all forms of copyright claims.
Genom att klicka i denna ruta ger jag mitt samtycke till att Scenkonst Sörmland sparar mina personuppgifter för att fram till 2025-03-01 kunna kontakta mig i ärenden som rör projektet The Metal Underground Freedom Tape International.

By checking this box, I consent to Scenkonst Sörmland storing my personal information in order to contact me regarding matters related to the project "The Metal Underground Freedom Tape International" until 2025-03-01.