Här skriver du en text som visas innan en person besvarar en enkät. Med denna text kan du begära personens samtycke till att dennes svar sparas. Denna text kan ändras på enkätnivå.