Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
8. Norr om Himmelstalundsfältet föreslås nya bostadskvarter bland annat på nuvarande grusplan samt på området för ställverket (el-anläggning). Ställverket ska minskas betydligt i yta, byggas in och placeras, enligt förslaget, längre västerut mot E4:an. Stadsbyggnadsidén som föreslås i planprogrammet är att bygga ett högt hus som ett landmärke för staden mot gränsen till E4:an , mellan Himmelstalund och Glan.  

Hur tycker du att husen på nuvarande ställverkstomten, norr om fältet, ska utformas?