Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
11.   Parkeringshus planeras i ytterkanterna av området för att hålla lokalgatorna fria från för mycket biltrafik.

Hur ska vi få ett lågt bilåkande inom området?