Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
1. Fastighetsägaren Klövern planerar att utveckla sin fastighet Omformaren 7 som ligger mellan Hagagatan och Beckershovs trafikplats. De vill ersätta nuvarande bensinstation med en högre byggnad med kontor eller annan centrumverksamhet som exempelvis butiker.

Vad tycker du ska finnas här?