Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
6. Gångstråket längs med Åbackarna är väldigt populärt. Vi vill därför förlänga rundan med ett gångstråk nära Motala ström även inom programområdet. Målet är att göra det lättare att komma ner till vattnet och att skapa sittplatser för vila och utsikt.

Var vill du komma nära vattnet på gångvägen längs med Motala ström?