Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
2. Fastighetsägaren Slättö planerar att bygga om befintlig byggnad till grundskola. De planerar också nya förskolor och  nytt äldreboende.  

Vad tycker du är viktigast när vi planerar för ny grundskola och förskola?