Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
10. Kommunen föreslår nya kvarter på idag obebyggd mark utmed Fiskebyvägens södra sida. Byggnaderna kan i framtiden innehålla en blandning av exempelvis kontor, service och bostäder.

Vad tycker du fattas i området i form av service? Vad ser du helst inom dessa kvarter?