Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
4. Gång- och cykelvägar till Himmelstalundsbadet och Himmelstalundsfältet behöver förbättras. Hur ska kommunen utveckla möjligheten att gå och cykla till Himmelstalundsbadet?