Lets_create_logotyp


Digitalt samråd - Program för norra Himmelstalund. 2020-06-17 till 2020-08-13
3. I programförslaget föreslås två nya kvarter utmed Riksvägen, till viss del där odlingslottsområdet finns idag. Kommunens vision är att det ska finnas gott om odlingsmöjligheter i Norra Himmelstalund i framtiden.  

Hur tycker du att odlingar ska skapas i området i framtiden?