Hjälp MSB att utvärdera sidorna för Kartor för krisberedskap och blåljus.

Enkäten riktar sig inte till privatpersoner och tar ca 5 minuter att genomföra.

Dina svar är anonyma.

Tack på förhand!

Vilken typ av organisation kommer du från?
Uppskatta din nivå av erfarenhet med att arbeta med GIS och kartor
Följer din organisation MSB:s rekommendationer om att använda följande?
Innebär det merkostnader för din organisation att använda de produkter och tjänster som MSB rekommenderar?
Finns det något som försvårar användningen av någon eller några av produkterna och tjänsterna MSB rekommenderar?