regionvastmanland_liggande_4f_200pxHej 
Genom denna enkät skickar du in din intresseanmälan. 

Vi vill informera om att Region Västmanland kan komma att göra en kreditupplysning på dig och ditt företag när du skickar in en intresseanmälan.

 
1.
Vad heter ditt företag?
2.
Vilket organisationsnummer har företaget?
3.
I vilken kommun ska verksamheten bedrivas?
4.
Vad beräknas satsningen kosta?
5.
Vad är det för verksamhet ni bedriver och vilka är era kunder?
6.
Vad är det för investering du/ni söker stöd för?
7.
Vilket stöd är du intresserad av?
8.
Kontaktperson
9.
Telefonnummer till kontaktperson
10.
E-postadress till kontaktperson
11.
Webbadress(om det finns)
12.
Beskriv varför du/ni vill genomföra investeringen. Vad kommer den innebära för företaget?
13.
Beskriv varför du/ni behöver bidrag för att klara satsningen.

14.
Hur fick du/ni kännedom om bidraget/stödet?