regionvastmanland_liggande_4f_200pxHej 
Genom denna enkät skickar du in din intresseanmälan. Inom 7 arbetsdagar bekräftar vi att intresseanmälan är inkommen.

Vi vill informera om att Region Västmanland kan komma att göra en kreditupplysning på dig och ditt företag när du skickar in en intresseanmälan.

 
1. Vilket stöd är du intresserad av?
2. Vad heter ditt företag?
3. Vilket organisationsnummer har företaget?
4. Kontaktperson
5. Telefonnummer till kontaktperson
6. E-postadress till kontaktperson
7. Webbadress(om det finns)
8. I vilken kommun ska verksamheten bedrivas?
9. Vad är det för investering du/ni söker stöd för?
10. Vad beräknas satsningen kosta?
11. Beskriv varför du/ni vill genomföra investeringen. Vad kommer den innebära för företaget?
12. Beskriv varför du/ni behöver bidrag för att klara satsningen.

13. Hur fick du/ni kännedom om bidraget/stödet?