webblogo-stor_SR
Miljö, ekonomi och politik 


1. Inom vilket område arbetar du?
2. Har du läst vår senaste årliga rapport?
3. Läser du rapporten i din yrkesroll?
4. Saknar du något i rapporten?
5. Finns några brister med rapporten?
6. Om du fick ändra innehållet, vad skulle det vara?
7. Hur väl instämmer du i dessa påståenden om rapporten:
 Tar avstånd heltTar avstånd delvisVarken ellerInstämmer delvisInstämmer heltVet ej
Genomarbetade analyser
Politiskt viktiga
Trovärdiga
Aktuella
Begripliga
Oberoende
Djupgående
Lättöverskådliga
Intressanta
Bra beslutsunderlag
Välskriven
8. Förutom den årliga rapporten ger KI ut ungefär fem miljöekonomiska publikationer per år, exempelvis i serien Specialstudier, som Working papers och PM. Tar du del av någon av dessa?
9. KI besvarar en stor mängd miljö- och klimatrelaterade remisser varje år. Brukar du ta del av dessa?
10. Sammanfattande omdöme om publikationerna
11. Hur använder du analyserna i KI:s miljöekonomiska rapporter?
12. Hur har du fått vetskap om publikationerna?