webblogo-stor_SRTyck till om Konjunkturbarometern


Vi vill kontinuerligt förbättra vår produkt och därför är din feedback ett viktigt verktyg i vårt förbättringsarbete. Tack för att du tar dig tid att svara!


1. Läser du Konjunkturbarometern i din yrkesroll?
3. Hur ofta tar du del av resultaten från Konjunkturbarometern?
4. Hur användbar är Konjunkturbarometern för dig?
5. Vad är du mest intresserad av i Konjunkturbarometern?
6. Vad skulle du vilja se mer eller mindre av i rapporten?
 Mer Varken ellerMindre
Branschanalys
Tabeller
Fördjupningar  
Förklaring av centrala/viktiga begrepp
Interaktiva diagram
Informationsgrafik (lättöverskådlig visualiserad data)
7. Hur väl instämmer du i dessa påståenden om rapporten:
 Instämmer heltInstämmer delvisVarken ellerTar avstånd delvisTar avstånd helt
Lättöverskådlig
Lättläst
Informativ
Trovärdig
Har genomarbetade analyser
Oberoende
Snygg och ser trevlig ut
8. Använder du statistikdatabasen?
11. Hur får du främst kännedom om Konjunkturbarometerns publicering?
12. Avslutningsvis: Har du några tips eller förslag på hur Konjunkturbarometern kan bli bättre?