webblogo-stor_SR
Konjunkturläget 


1. Inom vilket område arbetar du?
2. Läser du Konjunkturläget i din yrkesroll?
3. Rapporten Konjunkturläget med vår prognos kommer ut fyra gånger per år, varav två i ett kortare format. Hur många av dessa har du tagit del av under senaste året?
4. Vilka delar av rapporten brukar du läsa?
5. Om du fick ändra innehållet, i vilken riktning skulle det gå?
6. Hur väl instämmer du i dessa påståenden om rapporten:
 Tar avstånd heltTar avstånd delvisVarken ellerInstämmer delvisInstämmer heltVet ej
Lättöverskådlig
Lättläst
Informativ
Aktuell
Saklig
Trovärdig
Värdefull för mig
Intressant
Snygg och ser trevlig ut
Har genomarbetade analyser
Oberoende
Viktig att läsa
Djupgående
Detaljrik
Välskriven
7. Kände du till att Rapporten Konjunkturläget kommer ut i två varianter, varav en kortare?
8. Om du tagit del av den kortare varianten av rapporten Konjunkturläget, vilket av påståendena nedan stämmer bäst?
9. Hur använder du Konjunkturinstitutets prognoser?
10. Innehåller Konjunkturläget det du behöver eller saknar du något?