IVO_logga

Hej,

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför just nu en tillsyn av vård och behandling samt hanteringen av besök vid särskilda boenden för äldre (SÄBO*) under coronapandemin. Vi vill i samband med detta samla in dina upplevelser av tillgänglighet, kontinuitet, information, delaktighet och besökshantering.

*Med SÄBO avser vi boenden enligt 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen såsom äldreboende, biståndsbedömt trygghetsboende och korttidsboende.

IVO har fått hjälp av pensionärsföreningarna PRO, SPF, SKPF, RPG att förmedla denna enkät till dig.

Enkäten vänder sig till:

  • Personer som bor på SÄBO
  • Närstående till personer som bor på SÄBO

Enkäten är frivillig och tar cirka 10-15 minuter att besvara. Ditt enkätsvar är anonymt. Enkätsvaren kommer att användas av IVO som underlag för kommande tillsynsinsatser.

I första enkätfrågan anger du om du själv bor på SÄBO eller är närstående till någon som bor på SÄBO. Om du är närstående till fler än en person som bott på ett SÄBO under pandemin ber vi dig välja en av dessa personer och konsekvent svara på frågorna utifrån dennes boende. Vill du svara för ytterligare en person så öppnar du enkätlänken på nytt och svarar på frågorna.

När du svarat på enkätens sista fråga är det viktigt att du klickar på knappen "skicka nu" för att ditt svar ska registreras hos IVO.

Om du stöter på några problem i ifyllandet av enkäten kan du prova att rensa webläsarens cacheminne alternativt starta om din dator. Du kan också prova att fylla i enkäten vid ett senare tillfälle. Det går också att besvara enkäten via en smart mobiltelefon eller surfplatta.


Om du har övriga frågor om enkäten är du välkommen att kontakta IVO:

Telefon: 010- 788 50 00


Tack för din medverkan!