BIG3-studien kommer återupptas inom kort - vi hoppas du vill vara med.

Under 2024 kommer utskick börja gå ut till dig som deltagit i BIG3-studien. Mer information finns i dessa.