logobla150

Hej,

Denna enkät vänder sig till dig som DHR-medlem som söker, eller har sökt arbete under de senaste fem åren.

DHR prioriterar arbetsmarknadsfrågan för dig och vi vill med denna enkät få en mer samlad bild om erfarenheter av att få och söka arbete på arbetsmarknaden. Resultatet av enkätsvaren används sedan av DHR i opinionsarbete och för att förstärka vårt rättighetspolitiska arbete för dig som medlem. Många av frågorna handlar om perioden under de fem senaste åren, då vi under en tid också haft en nedstängning på grund av pandemin. Beskriv gärna då du tror att dina erfarenheter i en specifik frågan har någon koppling till hur arbetsmarknaden såg ut under just denna period.

Du avgör själv hur mycket av dina personliga erfarenheter du vill dela med dig av i svaren. DHR kommer inte att presentera uppgifter så att de kan identifieras till en specifik person.

Du kan läsa mer i vår integritetspolicy här. Om du inte vill delta i enkäten, stäng enkäten och ingenting sparas.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta ombudsman Kristian Cornell.

 
0%
DHR 
Box 43
123 21 Farsta