Vill du hjälpa oss att utveckla våra kundmöten?

Svara på sju snabba frågor så hjälper du oss att utveckla våra kundmöten. Gör vi det enkelt för dig och vad tycker du att vi borde förbättra? Dina svar är anonyma och kommer endast att användas i syftet att förbättra våra kundmöten.

Markera det alternativ som passar dig bäst.

I vilken roll besöker du bolagsverket.se/vem är du?